SHOWBIZNEST MOVIE DOWNLOAD Click Here!
SHOWBIZNEST WALLPAPER HD Click Here!

Thursday, April 22, 2010

It�s a Last In, First Out for PBB Teen Housemate Maichel Fideles

Maichel Fideles - the last teen housemate to enter the Pinoy Big Brother house will also be the first one to leave.


Kuya decided to punished Maichel with a forced eviction dahil sa iba't ibang violations nito sa loob lamang ng dalawang linggong pag-stay nito sa bahay ni Kuya. Maichel was automatically nominated at first pero dahil sa patuloy nitong paglabag sa mga rules ni Kuya gaya ng pagsasalita without his lapel on, whispering, paggamit ng sign language and sleeping and taking a shower not in the allowed time.

Pero sa kabila nito, voting for the 5 other nominees for eviction will still continue at may isa pa ring housemates na lalabas sa bahay ni Kuya on Saturday.

No comments:

Post a Comment